Information för kandidater

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

Riktlinjer för anställda som vistas i Framtidens lokaler

  • Inga anställda hos Framtiden vistas på jobbet med symtom 
  • Tvål och handsprit finns tillgänglig på samtliga toaletter samt vid receptionen 
  • Vi uppmanar alla anställda att vara noga med hygienen 
  • Inga anställda som har befunnit sig i riskområden eller som har varit nära någon som var där, befinner sig i lokalen. 
  • Om du som kandidat känner oro inför fysiskt möte, bokar vi in ett digitalt möte istället. 
  • Framtidens hemsida uppdateras kontinuerligt med information gällande Coronaviruset

Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Lär dig mer