Information för kunder

Korttidspermittering

Regeringen har gjort ytterligare budgetåtgärder med anledning av coronaviruset och det handlar om ett system för korttidspermittering (KTP). Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. 

Alla företag som är i behov av stödet kan få det, så länge du kan motivera varför, företaget får ej ha stora skatteskulder eller i övrigt missköta sin ekonomi. Dock ska arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det kan handla om uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd eller tillfälligt anställd personal. Verksamhetskritisk behöver dock inte vara identiskt med inhyrd. Man kan vara verksamhetskritisk som inhyrd. Det handlar om att kunna motivera att man är verksamhetskritisk, oavsett om man är inhyrd eller fastanställd.

Regeringen har varit lyhörda för Kompetensföretagens och Almegas krav. Man har bestämt att:

”Uppsägning av konsulter och inhyrd personal inte ska vara en förutsättning för kundföretag att kunna ansöka om stöd för korttidspermitteringar. 
Istället ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån respektive arbetsgivares förutsättningar.”

Har du frågor gällande KTP, eller något annat, kontakta gärna din kundansvarig. 

Framtiden AB har gjort nedan åtgärder kopplat till Coronaviruset, Covid-19. 

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. 

Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

  • Framtiden följer UD:s avrådan om icke nödvändiga resor till alla länder.
  • HR publicerar dagligen information till alla internanställda på vårt intranät gällande folkhälsomyndigheten löpande information.  
  • Informerat om att vara extra noggranna med handhygienen på kontoren samt undvika kramar och ta i hand. Man ska även undvika kontakt med händer i ansiktet. 
  • Om man upplever en oro inför att träffa kunder/kandidater har man möjlighet att be om digitala möten. 
  • Vi har tillsatt en krisledning internt som följer utveckling och agerar efter information som framkommer kopplat till viruset. Vid frågor och funderingar-Tveka inte på att höra av dig till din kundansvariga hos Framtiden. 
  • Alla medarbetare rekommenderas att ta med sig sin dator hem varje dag. Detta för att i händelse av sjukdom på arbetsplats kunna stanna hemma 
  • Framtiden uppdaterar både sitt interna intranät samt vår hemsida med information om corona. 
  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. 
  • Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Vi följer också såklart kundföretagens rekommendationer. 

Vi ber er att håll oss informerade om läget hos er, med info som vi kan behöva ta med konsult. 

Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Lär dig mer