Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten gett ut nya “Allmänna råd” Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning. Råden vänder sig både till företag, organisationer och privatpersoner.  Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Personligt ansvar

Det finns bland annat ett avsnitt om “personligt ansvar” som vänder sig till var och en i Sverige. Detta avsnitt tar upp följande:

 1. Var noga med handhygien
 2. Håll avstånd inom och utomhus där människor samlas
 3. Håll avstånd i kollektivtrafiken
 4. Avstå från att delta i större sociala sammanhang
 5. Håll avstånd på idrottsplatser, badhus, gym osv samt undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 6. Undvik att resa i rusningstid
 7. Avstå från onödiga resor

Observera att texten är sammanfattad.
​​​​​​​För fullständig information se allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Arbetsplatser

Det finns också ett avsnitt som vänder sig till arbetsgivare. 

Citat: “För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

 1. Håller avstånd till varandra
 2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit,
 3. arbetar hemifrån,
 4. undviker onödiga resor i arbetet, och
 5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.”

Till följd av detta skärper vi våra interna riktlinjer

 • Resor mellan kontor ställs in, resor ska endast genomföras i undantagsfall.
  Det kan finnas särskilda skäl, exempelvis kopplat till vårt varsel/uppsägningar.
 • Vi rekommenderar nu att du arbetar hemifrån om du kan.
  Det är än så länge du som avgör om du kan arbeta hemma eller inte.
  Vi inser att det kan finnas svårigheter om man t ex har småbarn hemma.
 • Om du åker till kontoret, försök anpassa dina arbetstider så att du undviker trängsel i kollektivtrafiken.

Sedan tidigare gäller också:

 • Var noga med handhygien.
 • Håll ett avstånd på minst 1 meter till kollegor. (Detta gäller även i matsalen.)
 • Undvik fysiska möten – använd Teams.
 • Stanna hemma vid även lindriga förkylningssymtom.

Här hittar ni information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Coronaviruset

Lär dig mer