Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Folkhälsomyndigheten har precis lämnat nya rekommendationer gällande hemarbete för anställda i Stockholmsregionen. Vi har sett informationen, undersöker och kommer att kontakta berörda parter i vår organisation.

Coronaviruset

Lär dig mer