Nytt självskattningstest för Corona från Region Stockholm

Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest som kan användas för att avgöra om man behöver ta kontakt med vården eller om det räcker med egenvård vid sjukdom.

“De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa.

Syftet med självskattningen är att ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar.”

Du hittar testet på https://corona.sll.se/

UD avråder från resor till alla länder

Lär dig mer