Viktig information angående Corona

Många kommer att bli smittade
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Detta innebär att den tidigare strategin att hitta alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa områden utomlands, inte längre är den som är mest effektiv.

De flesta av oss kommer att få Corona förr eller senare. Eftersom det nu är så många som är smittade går arbetet med bekämpningen av Corona in i en ny fas. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning, och samtidigt att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen.

Nästa alla blir lindrigt sjuka
Nästan alla som får Covid-19 blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla som insjuknar med symtom som hosta, snuva, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra.

Genom att stanna hemma när man är sjuk, och då undvika nära kontakt med andra människor, och genom att tvätta händerna noga kan alla bidra till att dämpa takten i smittspridningen. Om väldigt många blir sjuka samtidigt skulle det innebära en enorm belastning för både hälso- och sjukvården och samhället som helhet.

Information för konsulter

Lär dig mer