Coronaviruset

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar…

läs mer

Framtidens åtgärder kopplat till Coronaviruset

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar. HR skickar löpande ut information till alla internanställda samt uppdaterar vår..

läs mer

Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten gett ut nya “Allmänna råd” Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning. Råden vänder sig både till företag, organisationer och privatpersoner.  Alla verksamheter i Sverige är skyldiga..

läs mer

Nytt självskattningstest för Corona från Region Stockholm

Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest som kan användas för att avgöra om man behöver ta kontakt med vården eller om det räcker med egenvård vid sjukdom. “De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna..

läs mer

Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Folkhälsomyndigheten har precis lämnat nya rekommendationer gällande hemarbete för anställda i Stockholmsregionen. Vi har sett informationen, undersöker och kommer att återkomma. Om du är konsult inom Stockholmsområdet kommer din personalansvarig kontakta dig under morgondagen för att stämma av din arbetssituation…

läs mer

Uppdatering om Coronaviruset

Framtiden följer löpande den rapportering som sker om Coronaviruset. Den enkla anledningen till det är att vi som arbetsgivare bryr oss om vad som händer i samhället i allmänhet och hur det påverkar oss, våra konsulter och kunder. Vi följer de..

läs mer

Information för konsulter

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt Folkhälsomyndigheten rekommenderar.   Korttidspermittering Regeringen har gjort ytterligare budgetåtgärder med anledning av coronaviruset och det..

läs mer

Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Folkhälsomyndigheten har precis lämnat nya rekommendationer gällande hemarbete för anställda i Stockholmsregionen. Vi har sett informationen, undersöker och kommer att kontakta berörda parter i vår organisation…

läs mer

Viktig information angående Corona

Många kommer att bli smittadeFolkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Detta innebär att den tidigare strategin att hitta alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa..

läs mer

UD avråder från resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från..

läs mer

Information för kunder

Korttidspermittering Regeringen har gjort ytterligare budgetåtgärder med anledning av coronaviruset och det handlar om ett system för korttidspermittering (KTP). Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda..

läs mer

Information för kandidater

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt folkhälsomyndigheten rekommenderar.  Riktlinjer för anställda som vistas i Framtidens lokaler Inga anställda..

läs mer

Regeringen slopar tillfälligt karensdagen

Igår deklarerade WHO att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. Det betyder i sig inte att viruset har blivit allvarligare men att..

läs mer

Klimatpositiv

Vi är klimatpositiva Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Som företag anser vi att man har ett stort ansvar för nästa generation, så detta är en kamp som inte kan vänta. Vi på Framtiden har därför tagit det..

läs mer